Garantie & Klachten

 

Garantie
Indien uw product, welke bij ons is gekocht, beschadigd raakt kunt u deze naar ons retourneren. Op alle artikelen uit onze webshop is de garantietermijn van WATERMAN van toepassing. Waterman geeft 3 jaar garantie op haar producten. Deze garanties gelden onverminderd de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten

Schadegevallen die buiten de garantie vallen zijn:
- Vocht- of Waterschade
- Schade als gevolg van ondeugdelijk gebruik
- Slijtage door dagelijks gebruik
- Bewerkte producten

Indien u een product wilt retourneren,kunt u het product retourneren naar het onderstaand adres. Gelieve hierbij de meegeleverde pakbon mee te sturen.

Waterman Pen
Hoofdweg 635
2131 BA Hoofddorp

De kosten die met het retoursturen van een defect product gepaard gaan neemt Waterman Pen voor haar rekening.


Klachten
Ondanks dat wij streven naar een tevreden klant kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Wij staan hier uiteraard voor open en vernemen dat dan ook graag van u.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend. U kunt uw klacht schriftelijk via info@watermanpen.nl indienen. U krijgt vervolgens binnen 7 dagen uitsluitsel over de door u ingediende klacht. Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)".